Navigácia

Prihlásenie

Zaujímavé odkazy


Vitajte na stránke CEKOMAT !

CEKOMAT - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie:

  • združuje excelentné výskumno-vývojové a vzdelávacie inštitúcie bratislavského regiónu do monotematického centra zameraného na výskum a vývoj progresívnych kompozitných materiálov určených pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie,
  • buduje modernú infraštruktúru výskumu a vývoja kompozitných materiálov s dôrazom na informačno-komunikačné technológie,
  • integruje inštitúcie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji kompozitných materiálov najmä v európskom výskumnom priestore,
  • sa zapája do vzdelávacích aktivít a úzko spolupracuje s domácou hospodárskou sférou.
Prezentácia centra excelentnosti CEKOMAT na veľtrhu v Hannoveri
Prezentácia centra excelentnosti CEKOMAT na veľtrhu v Hannoveri 05.05.2010 Pracovníci Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV prezentovali výsledky využívania svojho know-how vyvinutého výskumno-vývojovou činnosťou pri zavádzaní inovatívnych výrobkov a progresívnych technológií do priemyselnej praxe na tohtoročnom hann... čítať viac
1 2 3 4 5 >>

Staršie články »